Do sự cố BQT sẽ thu hồi toàn bộ đồ code nạp đầu 4 dòng
Anh em vui lòng lên web nhận lại nạp đầu
BQT mu xin kính báo

5 bạn
PumPum
FuHo
Louisss
Trai
1stEfBaBY

Vui lòng liên hệ lại BQT nhé. Để đồ vào thùng đồ chung để BQT thu hồi nha
Xin cám ơn

View more latest threads same category: