sao e cộng skill Master bảng giữa mà nó ko sáng skill phét z ạ