PDA

Xem bản đầy đủ : Quận 6  1. [Quận 6] Giới Hạn Reset Khi Open Game
  2. [Quận 6] Khóa chức năng bán đồ full vào Shop Game
  3. [Quận 6] Thông tin các server khi alphatest
  4. [Quận 6] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 khi open
  5. [Quận 6] Open 3/1: Fix bug agi, hiển thị chỉ số thật, Dame vượt 65k.
  6. [Quận 6] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi
  7. [Đua Top] Quận 6: Chuỗi sự kiện đua top Open Game