PDA

Xem bản đầy đủ : Quận 5  1. [Quận 5] Open 13h: 13/11 - Ủy thác Oftrade, Auto reconnect, fix bug agi, Fix 65k.
  2. [Quận 5] Giới hạn Reset Khi Open Game
  3. [Quận 5] Website dự phòng khi có sự cố
  4. [Quận 5] Khóa không cho bán đồ Full vào Shop Game
  5. [Quận 5] Level khởi tạo các nv : MG - DL- SM - RF
  6. [Quận 5] Thông tin về các tài khoản khi tham gia Alphatest
  7. [Quận 5] Thông tin các Sub máy chủ
  8. [Quận 5] Hỗ trợ tân thủ 20 lần rs - 400 level - 4000 point - 20.000.000 khi open
  9. [Quận 5] Giới hạn Reset mới từ ngày thứ 2 Open Game trở đi
  10. [Đua Top] Quận 5: Chuỗi sự kiện đua top Open Game